Missie

Grachtenmuseum Amsterdam vertelt het verhaal van de Amsterdamse grachten: over toen, nu en straks. De geschiedenis van de Amsterdamse grachten wordt op een toegankelijke wijze verteld om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te inspireren.

Kat

Stichting Het Grachtenhuis dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting beoogt de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel (Unesco: Zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht) aan een groot en breed publiek te laten zien middels het hebben en onderhouden van het museum: ‘Grachtenmuseum Amsterdam’, zulks in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Samenwerkingsverbanden

De stichting spant zich sinds 2017 in om verdere samenwerking met overige musea in Amsterdam, maar ook met partijen in de toeristenindustrie om waar mogelijk meer efficiënt te zijn in de verwerving en verwerking van bezoekers van het museum met het doel om het aantal bezoekers verder te laten groeien.

 

ANBI, Code Governance Cultuur en jaarverslagen

Grachtenmuseum Amsterdam (Stichting Het Grachtenhuis) is per 01-01-2012 aangewezen als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en stemt in met de Governance Code Cultuur. De culturele ANBI status geeft een schenker de gelegenheid om de belastingvoordelen van de schenkingswet toe te passen.

Grachtenmuseum Amsterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Stichting Het Grachtenhuis.

Kamer van Koophandelnummer: 50142011
RSIN/fiscaal belastingnummer: 822577902
Postadres: Herengracht 386, 1016 CJ Amsterdam

 

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van Grachtenmuseum Amsterdam

Bestuur Stichting Het Grachtenhuis

Grachtenmuseum Amsterdam wordt bestuurd door de Directie, bestaande uit een algemeen directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van het museum.

De stichting heeft een bestuur die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden organisatie. Het bestuur staat de Directie met advies terzijde.

 

Bestuursamenstelling

Pim van Klink – Voorzitter
Hanso Hoekstra – Penningmeester
Heleen ten Heggeler-Verloop – Bestuurder

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Het Grachtenhuis ontvangen geen bezoldiging voor de werkzaamheden. Voor de vergoeding van de directeur en overige personeelsleden wordt gebruik gemaakt van de schalen volgens de Museum CAO 2018/2020, zonder dat die CAO van toepassing is verklaard op Stichting Het Grachtenhuis of Grachtenmuseum Amsterdam.

 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Jaaroverzicht 2020
Jaaroverzicht 2021

Jaarverslagen

Jaarverslagen van Stichting Het Grachtenhuis.

OPENINGSTIJDEN

Geopend van dinsdag t/m zondag: 10:00 tot 17:00 uur.

Gesloten: elke maandag, 25 december,

1 januari en 27 april

CONTACT

Herengracht 386, 1016 CJ, Amsterdam

+31 (0)20 42 11 656

mail@grachten.museum