Stijlkamers en gebouw

De koopman Karel Gerards gaf in 1663 Phillip Vingboons – destijds een van de toonaangevende architecten in Amsterdam – de opdracht om zijn toekomstige huis te ontwerpen en te bouwen. Het pand is in de Hollandse classicisme stijl gebouwd.

 

Het gebouw

Het gebouw was onderdeel van de vierde uitbreiding van de Amsterdamse grachtengordel en is in 1665 opgeleverd.

Philip Vingboons is de zoon van David Vingboons, een in Antwerpen geboren schilder die op jonge leeftijd naar Amsterdam trok in verband met de belegering van de stad door de Spanjaarden. Aanvankelijk wilde Phillip schilder worden. In de beginperiode van zijn carrière maakte hij tekeningen en schilderijen voor Jacob van Campen, architect van het Koninklijk Paleis.

Vingboons wordt beschouwd als de meest invloedrijke architect van de 17de eeuw. Het Cromhouthuis iets verderop de Herengracht, is ook ontworpen door Vingboons.

Na het overlijden van Karel Gerards is dit gebouw het huis geweest van veel kooplieden en bankiers. Een van hen was bankier Jan Willink, die het huis in de achttiende eeuw kocht. Interessant feit is dat Jan Willink de onafhankelijkheidsoorlog in de Verenigde Staten mede heeft gefinancierd. Hij en twee van zijn collega’s leenden geld aan John Adams, die later de tweede president van de VS zou worden.

Andriessenkamer

Deze kamer beschouwen we als onze pronkkamer. De muurschilderingen zijn gemaakt in 1776 door Jurriaan Andriessen. Het lijkt waarschijnlijk dat de muurschilderingen van Andriessen aanvankelijk bedoeld waren voor de Grote Zaal. Bij nadere bestudering is namelijk te zien dat sommige zaken op de afbeelding niet helemaal kloppen. Zo zijn de schaduwen niet in lijn met het licht van de zon, ontbreken de boomtoppen soms en lijken sommige details te zijn afgesneden. In de tweede helft van de negentiende eeuw werd Herengracht 386 verbouwd, waarbij de bel-etage flink veranderde. De gang – die aanvankelijk van de voordeur helemaal tot aan de tuin liep – werd ingekort wat resulteerde in de indeling die we nu zien. Na deze verbouwing was de huidige Andriessenkamer groot genoeg voor de muurschilderingen en zijn deze van de Grote Zaal naar de Andriessenkamer verplaatst.

De vloer in de Andriessenkamer is geplaatst tijdens de renovatie aan het eind van de negentiende-eeuw na het vergroten van de kamer. Dit is goed te zien aan de vloerdelen in de gehele kamer. De planken zijn gemaakt van hetzelfde hout en van gelijke breedte. Deze ontdekking werd gedaan tijdens de renovatie in 2010, toen onder de parketvloer de originele vloer tevoorschijn kwam. De wanden tussen de muurschilderingen zijn in de originele achttiende-eeuwse kleur teruggebracht. Deze kleur is aan de hand van zorgvuldig onderzoek van de verflagen hervonden.

Plafondschildering

De plafondschildering in deze kamer is gemaakt door Pascal Amblard en toont een één-en-twintigste eeuws verhaal in de stijl van een achttiende-eeuws schilderij. Amblard werd bij het schilderen van dit werk geïnspireerd door de geschiedenis van Amsterdam en hoe mensen van verschillende geloofsovertuigingen hier konden samenleven. Hij geeft een positieve en vreedzame relatie weer tussen mensen uit verschillende delen van de wereld. Aan de basis van de compositie, bij de open haard, zien we een dromende jonge man. Deze jongeman vormt de sleutel tot de compositie. De andere figuren op het schilderij begeven zich in zijn droom.

De stijlkamers: voor– en achterzaal

 

De stijlkamers op de begane grond van de markante woningen aan de Heren- en Keizersgracht stammen uit de zeventiende-eeuw en zijn speciaal ontworpen voor bijzondere en officiële gelegenheden. Ze waren bedoeld om de eigenaar van het gebouw aanzien en status te geven.

Tijdens de renovatie van 2010 zijn de twee stijlkamers gerestaureerd in negentiende-eeuwse stijl, het zogenaamde Empire. Deze stijl is uit Frankrijk afkomstig en is hier geïntroduceerd ten tijde van Napoleon. Deze stijl wordt gekenmerkt door het gebruik van veel stoffen en goud. De directe aanleiding voor het herstellen van de voor– en achterzaal in deze specifieke stijl, is de ontdekking van de negentiende-eeuwse vloer geweest in de achterzaal.

In de voorzaal was deze vloer echter niet meer aanwezig. Daarom is er gekozen voor een kopie op basis van de vloer in de achterzaal. Naast de originele vloer bracht de renovatie in 2010 ook de originele wandbekleding tevoorschijn. Dit heeft geleid tot het ontwerp en de realisatie van de gordijnen en wandbekleding die nu te zien zijn en er werd precies 1 kg goud gebruikt om het bladgoud in haar originele staat te herstellen.
In de twee kamers zijn ook zeventiende-eeuwse elementen terug te vinden. Deze kamers zijn namelijk nooit verbouwd zoals de Andriessenkamer. Het cassetteplafond in de achterzaal en de valse deur in de voorzaal zijn hier voorbeelden van. Deze deur werd geplaatst om de illusie van symmetrie te creëren indien dit in de praktijk niet mogelijk was. Hetzelfde is te zien in de gang waar de deur tegenover de toegangsdeur van de voorzaal hetzelfde effect beoogt. Het streven hierbij was om aan beide zijden van de gang een uniform beeld te krijgen.

OPENINGSTIJDEN

Geopend van dinsdag t/m zondag: 10:00 tot 17:00 uur.

Gesloten: elke maandag, 25 december,

1 januari en 27 april

CONTACT

Herengracht 386, 1016 CJ, Amsterdam

+31 (0)20 42 11 656

mail@grachten.museum