fbpx

Missie

TICKETS
Gepubliceerd
Op: 30-04-2020

Stichting Het Grachtenhuis dient het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. De stichting beoogt de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse grachtengordel (Unesco: Zeventiende-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht) aan een groot en breed publiek te laten zien middels het hebben en onderhouden van het museum: ‘Grachtenmuseum Amsterdam’, zulks in de breedste zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Samenwerkingsverbanden

De stichting spant zich sinds 2017 in om verdere samenwerking met overige musea in Amsterdam, maar ook met partijen in de toeristenindustrie om waar mogelijk meer efficiënt te zijn in de verwerving en verwerking van bezoekers van het museum met het doel om het aantal bezoekers verder te laten groeien.

ANBI, Code Governance Cultuur en Jaarverslagen

Grachtenmuseum Amsterdam is aangewezen als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en stemt in met de Governance Code Cultuur. De culturele ANBI status geeft een schenker de gelegenheid om de belastingvoordelen van de schenkingswet toe te passen.

Grachtenmuseum Amsterdam staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Stichting Het Grachtenhuis.

Kamer van Koophandelnummer: 50142011
RSIN/fiscaal belastingnummer: 822577902
Postadres: Herengracht 386, 1016 CJ Amsterdam

Bestuur Stichting Het Grachtenhuis

De heer H. Hoekstra – Bestuurder
De heer P. van Klink – Voorzitter
De heer M. Bras – Bestuurder

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Het Grachtenhuis ontvangen geen bezoldiging voor de werkzaamheden. Voor de vergoeding van de directeur wordt gebruik gemaakt van de schalen volgens de Museum CAO 2018/2020, zonder dat die CAO van toepassing is verklaard op Stichting Het Grachtenhuis of Grachtenmuseum Amsterdam. De salarissen van de personeelsleden zijn eveneens vastgesteld aan de hand van de schalen van de Museum CAO 2018/2020, zonder dat die CAO van toepassing is verklaard op Stichting Het Grachtenhuis of Grachtenmuseum Amsterdam.